Wachttijden
Zoals op de Homepage te lezen is, moet u gemiddeld rekening houden met een wachttijd van ca. één week. Bij ons is de aanmeldingswachttijd gelijk aan de behandelingswachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen)

Geestelijke gezondheidszorg  
aanmeldingswachttijd 4 weken
beoordelingswachttijd 4 weken
wachttijd voor extramurale behandeling 6 weken

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijden-de-gespecialiseerde-ggz

Regeling publicatie wachttijden GGZ - Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de informatievoorziening van zorgaanbieders.) Voor alle informatie betreffende de wachttijdenregeling van de Nza, klik hier.

Laatste aanpassing: 1 april 2024

 

« Terug naar Home om verder te lezen